Често задавани въпроси

Кой може да кандидатства за участие във Sofia Art Fair?

Изложбената площ на Sofia Art Fair е разделена в две основни пространства:

А) Централно изложение с платено участие, разпределено в изложбени павилиони между 5м2 и 20м2. участие в централното изложение могат да кандидатстват:
– Комерсиални галерии от България и чужбина с фокус съвременно изкуство: физическо пространство с централен или частичен фокус върху автори и произведения на съвременното изкуство, извършващо търговска дейност
– Проектни пространства за съвременно изкуство: физическо пространство, функциониращо на проектна база с или без търговска дейност, което в рамките на изложението цели продажба на съвременни произведения.
– Творчески колективи: състав от минимум двама визуални артисти; състав от двама или повече визуални артисти в колаборация с куратор, изкуствовед или арт дилър.

Б) Допълнително изложение, по-малко като площ, оформено като галерия – безвъзмездно участие. За това пространство могат да кандидатстват само и единствено:
– Новоизгряващи български визуални артисти до 30 годишна възраст.

Какъв е процесът на кандидатстване?

Кандидатства се през сайта на Sofia Art Fair – https://sofiaartfair.art/apply/.
Попълнете изискваната информация, като отбележите дали сте галерия/колектив или новоизгряващ български съвременен артист. Следва да приложите имена, държава на произход, адрес, данни за контакт, ЕИК, ДДС регистрация (ако е приложимо) и др. обща информация. Моля, уверете се, че оставените имейл и телефон за контакт са коректно изписани!

Прикачете изискваните файлове. Информация за колектива/галерията; портфолио на авторите, с които кандидатствате. Тези файлове се подготвят в свободен формат. В тях може да има линкове с препратки към сайтове / социални медии.

Всички кандидатстващи, включително новоизгряващите артисти, заплащат административна такса кандидатстваме на стойност 10 евро. Плащането се извършва през сайта. На кандидатстващите юридически лица може да бъде издадена фактура.

Какви са таксите за участие за галерии, проектни пространства и колективи?

Таксите се определят съобразно големината на изложбената площ:

Новоизгряващи български визуални артисти до 30 годишна възраст НЕ заплащат такса за участие.

Кога и как ще получа известие дали съм сред одобрените за участие?

За галерии, проектни пространства и колективи: в рамките на две седмици след кандидатурата ви ще получите имейл с известие – както при одобрена, така и при отхвърлена кандидатура. Това означава, че по-ранното кандидатстване носи предимство. Ако на журито е необходима допълнителна информация, отново тя ще бъде изискана по електронна поща в рамките на две седмици.

За новоизгряващи съвременни автори до 30г.: журито ще изчака крайния срок за кандидатстване (15-ти април), след което в рамките на две седмици ще разгледа всички кандидатури. Всеки от кандидатстващите ще получи окончателен отговор в рамките на три седмици след крайния срок за кандидатстване.

Какви са стъпките след като съм получил известие, че галерията/пространството/колектива ми са одобрени за участие?

1. В имейла, с който ви уведомяваме, че сте избрани за участие, ще получите подробни инструкции какво следва.
2. В рамките на 14 дни след одобрение ще сключите договор с организатора и следва да заплатите 50% от таксата си за участие. Срокът за заплащане на вторите 50% е до 31.07.2024 г.
3. Одобреният кандидат следва да предостави снимки (размер и качество ще бъдат комуникирани по имейл) на конкретните произведения, които ще бъдат изложени в изложбеното му пространство, до 31.07.2024г. Тези изображения са необходими за каталога на събитието.
4.Всички останали процедури, свързани с подредбата и провеждането на Sofia Art Fair, са налични в Общите Условия. При кандидатстване, задължително е Общите Условия да бъдат прочетени и кандидатът да се съгласи с тях.

Мога ли като галерия или колектив предварително да си избера не само площ, но и конкретното разположение на павилион в изложението, за който да кандидатствам?

Не. Традиционно, повечето арт феъри делегират решенията за позиционирането на всеки от одобрените участници на артистичния директор или кураторския екип на събитието. Целта е формиране на балансиран цялостен изглед, който е максимално консистентен и атрактивен за публиката.

Ако съм художник / пространство, което не функционира като юридическо лице, как ще продавам произведения на Sofia Art Fair?

Ние ще съдействаме за извършването на търговска дейност, конкретният метод за осъществяването ѝ може да е различен в различните случаи – въпросът следва да се комуникира индивидуално. Но, при всяко положение, ще имате тази възможност.

Като участваща галерия за съвременно изкуство, изисква ли се на всяка цена да кандидатствам с произведения на живи автори?

Не, единственото изискване е произведенията да попадат в категорията „съвременно изкуство“.

При желание мога ли да си заплатя за допълнителни услуги, които да дадат по-голяма видимост на организацията и павилиона ми в рамките на изложението?

Организаторът предоставя различни медийни услуги на Изложителите с цел промотиране, от които Изложителите могат да се възползват по свое желание, а именно:
– интернет платформи, с достъпни снимки и информация за Изложителите;
– изложбен каталог

Организаторът може да предоставя и други рекламни услуги, включително newsletter, социални мрежи, участие в подкаст. В случай, че Изложител желае да се възползва от тези услуги, следва изрично да заяви това към Организатора, в срок до 14 дни след получено потвърждение за участие. Таксата за този допълнителен ПР пакет е 350 евро, платими по начин, допълнително указан от Организатора.

Каква публика очаквате на събитието и какъв брой?

Публиката, която целим да привлечем за първото издание на Sofia Art Fair, може да се категоризира в три основни групи:
ВИП гости: колекционери и меценати от България и чужбина, хора от различни сектори, някои от тях с ярко изразен вкус към изкуството, централни партньори на събитието.
Широка публика: разнообразен демографски спектър от посетители с най-общ интерес към изкуствата и културата, които да бъдат приобщени към света на съвременното изкуство като любители и потребители на това изкуство.
Специализирана публика: куратори, галеристи от България и чужбина, специалисти в сферата на изкуствата, представители на художествените учебни заведения и творчески гилдии, ученици и студенти с профил изкуства.

Ще има ли съпътстваща програма и в какво ще се изразява тя?

Да. Съпътстващата програма ще е изключително богата и разнообразна. Те ще включва, но няма да се ограничава до:
– Кураторски турове, разкриващи повече подробности за изложените произведения.
– Презентации на изявени личности от България и чужбина на теми от света на изкуството – бизнес, образование, тенденции, технологии.
– VR пространство за любителите на този тип преживявания.
– Профилирана програма с международни специалисти, фокусиращи се върху най-важните професионални казуси от света на съвременното изкуство.
– Неформални срещи с художници и специалисти.

Ако не намирате отговор на Вашите въпроси тук и в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за провеждане на събитието, можете да ни пишете на office@sofiaarfair.art и ще получите отговор в рамките на 48 часа.

Въпроси относно участието в Sofia Art Fair може да задавате до 14 дни преди крайния срок за участие. На всички въпроси ще бъде отговорено до 10 дни преди крайния срок за участие.