Теодора Константинова

Теодора Константинова е родена и живее в София. Завършва „Изкуствознание“ в Нов български университет, изучава „История на изкуството“ също и в университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, Германия. Доктор на науките (2021 г.). Интересите ѝ са свързани с модерно и съвременно българско и чуждестранно изкуство, арт мениджмънт и кураторска дейност, интерактивни методи за обучение на възрастни и деца в областта на изкуството.

Понастоящем Теодора Константинова преподава арт мениджмънт в Нов български университет и е куратор на свободна практика. Теодора Константинова е един от създателите на независимата образователна платформа за съвременно изкуство и култура “Art & Culture Today” (стартирала през 2016 г. с мисията да развива публиките за съвременно изкуство у нас чрез регулярни визуални лекционни събития и изложби). Съпътстващи проекти към “Art & Culture Today” са мултидисциплинарният форум “WIDE ART” (стартирал през 2023 г.) и международната арт резиденция “IMAGO International Artist Residency” (стартирала през 2019 г.).