Лора Дочева

Родена и живееща в София с дългогодишен опит и умения в областта на рекламата, маркетинга, управлението и позиционирането на различни по своята дейност марки. Работила в няколко от най-големите глобални рекламни агенции в България. Част от екипа на Национален Дворец на Културата, създал Театър Азарян, ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс, Литературен клуб „Перото“.

Вярвам, че изкуството е мерило за ниво на развитие на всяко едно съвременно общество.