Франц
Ийм

Д-р Франц Ийм е изпълнителен директор на застрахователната компанията TECTUS и колекционер на съвременно изкуство. Получава докторска степен по икономика от Виенския икономически университет. Професионалната му дейност е свързана със създаването на нови и максимално удобни застрахователни модели, насочени към физически лица и компании, притежаващи ценни обекти. Основен фокус са произведения на изкуството, музикални инструменти, бижута, класически автомобили, недвижима собственост. Сред клиентите ще открием множество художествени галерии, фондации, оркестри и музеи.