Ели Сотирова

Ели Сотирова е консултант в областта на разработването и управлението на проекти. През 2018 г. създава арт пространство КО-ОП, което и до момента развива като хъб за създаване и експониране на изкуство, арт резиденции, образование и обмен на практики. Елка е и един от създателите на Фестивала за илюстрация и графика – ФИГ. Определя се като страстен потребител и купувач на изкуство, което е довело и до съставянето на немалка ценна колекция.